Boys’ Lockdown: The Series

Pag-ibig sa oras ng isang pandemya. Habang ito ay tiyak na hindi ang pinakamahusay na oras upang lumabas, makilala ang isang tao at umibig, natagpuan nina Key at Chen ang bawat isa sa gitna ng kuwarentenas at kumonekta sa mga paraang sorpresa sa kanilang dalawa.


Aliases
  • Boys’ Lockdown
English Wikang Tagalog Português - Brasil Português - Portugal

Featured Actors

Backgrounds

Posters

Panels

Icons

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Upcoming Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.